Studer i utlandet

Norges offisielle nettsted – for deg som vil utvide horisonten

Erasmus+ studieopphold

Erasmus+

 

Gjennom Erasmus+ kan du få støtte til studieopphold i eller utenfor Europa i inntil 12 måneder per studienivå.

Målet med et studieopphold i utlandet er å få uttelling både faglig, språklig, kulturelt og personlig. Du betaler ikke skolepenger, du får Erasmus+-stipend samtidig som du kan få støtte fra Lånekassen, du får en språktest og –sertifikat, og du kan få gratis språkkurs.

 

Hvem kan reise?

Alle studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner kan reise på praksisopphold. Oppholdet godkjennes på forhånd og blir en del av din norske grad. Du taper altså verken tid eller studiepoeng på å ta et utenlandsopphold gjennom Erasmus+.

 

Stipend

Har du studieopphold gjennom Erasmus+ i Europa mottar enten 350 eller 400 Euro i stipend per måned avhengig av hvor de reiser. Utenfor Europa er stipendet på 650 Euro per måned, i tillegg til reisestøtte.

Under et studieopphold gjennom Erasmus+ beholder man retten til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Du kan få stipend gjennom Erasmus+ til inntil tolv måneder per studienivå (bachelor, master og ph.d.).

 

Har du tilretteleggingsbehov?

Har du funksjonsnedsettelser, kroniske sykdommer eller andre tilretteleggingsbehov kan du få ekstra støtte.

Alle utdanningsinstitusjoner og bedrifter som deltar i Erasmus+ har forpliktet seg til å legge til rette for at studenter som har behov for spesiell tilrettelegging skal kunne reise på utenlandsopphold gjennom Erasmus+. Du vil kunne få ekstra økonomisk støtte dersom du har behov for det, og din norske institusjon vil kunne hjelpe deg med å planlegge oppholdet ditt i utlandet.

Nøkkelen til et vellykket studieopphold, vil være at du melder fra til din norske utdanningsinstitusjon om dine behov tidlig i prosessen. Da er det tid til å finne frem til gode løsninger sammen med det aktuelle studiestedet for å se hva som skal til av tilpasninger.

 

Hvordan går du fram?

Ønsker du seg et studieopphold i utlandet og stipend, kontakt din utdanningsinstitusjon. Koordinator på fakultetet/avdelingen eller på internasjonalt kontor skal kunne hjelpe deg med å få en oversikt over muligheter, søknadsfrister og annen relevant informasjon.

Hvor du kan dra avhenger av hvilke avtaler ditt norske lærested har. 

  

Del